Vänster spalt

Turun Pohjola-Norden 

Turun Pohjola-Norden i Åbo ry on Suomen vanhimpia Pohjola-Norden -yhdistyksiä, perustettu 28.11.1940. Turun Pohjola-Nordenin tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä pohjoismaisissa asioissa sekä kaikin tavoin vahvistaa ja kehittää Pohjoismaiden kansojen yhteistyöpyrkimyksiä. 

Järjestämme esitelmätilaisuuksia pohjoismaisista aiheista, tuemme ruotsin kielen opiskelua jokakeväisin stipendein ja järjestämme Pohjoismaisen kirjastoviikon tapahtumia. Teatterimatkat ja retket kuuluvat myös toimintaamme.

 

Pohjola-Norden i Åbo

Turun Pohjola-Norden i Åbo ry är en av de äldsta Pohjola-Norden -föreningarna i Finland, grundad 28.11.1940. Pohjola-Norden i Åbo skall för sina medlemmar fungera som en förbindande länk i nordiska frågor och på alla sätt stärka och utveckla samarbete med de nordiska länderna. 

I föreningens verksamhet ingår dessutom bl.a. föreläsningar med nordiskt tema och studier i svenska på ett annorlunda sätt. Föreningen deltar också i den Nordiska biblioteksveckan. I vår verksamhet ingår även teaterresor och utflykter till intressanta mål i näromgivningen.

 

 

 

Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

 

Puheenjohtaja/Ordförande 
Jussi Nurmi
jussi.nurmi (at) pp7.inet.fi 
040 5558852

Varapuheenjohtaja/Vice ordförande
Eva Jäykkä 
ejaykka (at) gmail.com
0400 837482

Sihteeri/Sekreterare 
Bo Grönholm
bo.gronholm (at) transla.inet.fi
040 5016107

Rahastonhoitaja/Kassör
Benita Björkell
benita.bjorkell (at) gmail.com
0400 821960

Jäsenet/Medlemmar:
Monika Antikainen
monika (at) antikainen.net
Eeva Grönroos
eeva.gronroos (at) pp1.inet.fi

Yhdistyksen postiosoite/Föreningens postadress:
Turun Pohjola-Norden i Åbo ry
PL/PB 409
20101 TURKU/ÅBO

NYL:in lausunnot/FNF:s utlåtanden

Lausunnot koskevat valtiollisten rautatieyhtiöiden yhteistyötä ja pohjoismaista sähköistä identiteettiä./Utlåtandena gäller samarbetet mellan de nordiska statsägda järnvägsbolagen och nordisk e-ID.

Klimatduellen

Klimatduellens tema i år är plast. Tävlingen är riktad till alla nordiska grundskolor.

Ilmastotaisto

Kouluille suunnattu Ilmastotaisto käynnistyy 11. marraskuuta. Tänä vuonna teemana on muovijäte.